İletişim

İngiliz Edebiyatı ve Kültürü  Uygulama ve  Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
06800 Beytepe, Ankara

E-mail: iekaum@hacettepe.edu.tr
yazgunoglu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Kerim Can Yazgünoğlu
yazgunoglu@hacettepe.edu.tr
iekaum@hacettepe.edu.tr
Güncellenme Tarihi: Mayıs 2019
Yasal Sorumluluk Sınırı