Genel Tanıtım

MERKEZ HAKKINDA

Merkezimizin amacı, İngiliz Edebiyatı ve Kültürü alanında basılı ve görsel Türkçe ve İngilizce materyal toplamak ve ilgililere sunmak, bu alandaki yerli ve yabancı bilim insanları, yazar ve sanatçılarla işbirliği yapmak, Üniversite içinde konferans, panel, seminer ve kongreler düzenlemek ve alanı ile ilgili araştırma ve yayın yapmak, projeler yürütmektir. Bu çerçevede, merkezimiz vizyonunu, faaliyet alanında yenilikçi, ilerici, akademik, nesnel, ülke yararına çalışan, araştırma, proje ve yayın yapan, ülke içindeki bilgi paylaşımını gerçekleştiren, araştırma ve etkinliklerde öncülük ve işbirliği yapan bir merkez haline gelmek olarak belirlemiştir.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Kerim Can Yazgünoğlu
yazgunoglu@hacettepe.edu.tr
iekaum@hacettepe.edu.tr
Güncellenme Tarihi: Mayıs 2019
Yasal Sorumluluk Sınırı