Regulations

The Director of the Centre is assigned by the Rector of Hacettepe University for a three year period.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara
iekaum@hacettepe.edu.tr
Webmaster: Res. Assist. Kerim Can Yazgünoğlu yazgunoglu@hacettepe.edu.tr