Administration

Administrative Committee

Prof. Dr. A. Deniz BOZER

Prof. Dr. Burçin EROL (Chair, Department of English Language and Literature)

Prof. Dr. Huriye REİS

Prof. Dr. Aytül ÖZÜM

Prof. Dr. Hande SEBER


Secretariat

Res. Assist. Kerim Can YAZGÜNOĞLU

Res. Assist. Zümre Gizem YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
06800 Beytepe Ankara
iekaum@hacettepe.edu.tr
Webmaster: Res. Assist. Kerim Can Yazgünoğlu yazgunoglu@hacettepe.edu.tr